ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-267141 อีเมล : info@obtsalaloy.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารรับชำระภาษี
facebook
ลำดับรายการวันที่
1กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น22 เม.ย. 2566
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256628 ก.พ. 2566
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง14 ก.ย. 2565
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.256429 มี.ค. 2565
5แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)11 มี.ค. 2565
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.256429 มี.ค. 2564
7กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25637 ธ.ค. 2563
8กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25637 ธ.ค. 2563
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25639 มิ.ย. 2563
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25639 มิ.ย. 2563
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.256313 พ.ค. 2563
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256313 พ.ค. 2563
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.25627 เม.ย. 2563
14หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโคงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.25627 เม.ย. 2563
15หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.256231 ม.ค. 2563
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256231 ม.ค. 2563
17หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.256231 ม.ค. 2563
18หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยววินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.256231 ม.ค. 2563
19หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3) พ.ศ. 256228 ม.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2564
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,288
เดือนที่แล้ว
1,781
ปีนี้
8,271
ปีที่แล้ว
12,050
ทั้งหมด
27,688
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
11/06/2564 32 87 2,288 1,781 8,271 12,050 27,688 44.200.112.172