ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-267141 อีเมล : info@obtsalaloy.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารรับชำระภาษี
facebookนายสุนทร แจ้งวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย


นายสุรวิทย์ กระเเสร์ฉัตร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย


นายสุเทพ ศรีศิลป์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1


นายสุรวิทย์ กระเเสร์ฉัตร์
สมาชิกอบต.หมู่ที่2


นางกันตนา เทอดสุทธิรณภูมิ
สมาชิกอบต.หมู่ที่3


นางสมเจตน์ แก้วจินดา
สมาชิกอบต.หมู่ที่4


นางอชรายุ เบ็ญจลักษณ์
สมาชิกอบต.หมู่ที่5


นายชูศักดิ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกอบต.หมู่ที่6


นางวรรณดี ประภัสสรพิสิฐ
สมาชิกอบต.หมู่ที่7


นายโสภณ พัดชนะ
สมาชิกอบต.หมู่ที่8


นางเยาวลักษณ์ กิ่งโพธิ์
สมาชิกอบต.หมู่ที่9


นายณรงค์ แจ่มสาคร
สมาชิก อบต.หมู่10


นายชลอ ผ่องจิตต์
สมาชิกอบต.หมู่ที่11


นายศุภชัย เฟื่องฟุ้ง
สมาชิกอบต.หมู่ที่12


นายสุนทร แจ้งวงษ์
สมาชิกอบต.หมู่ที่13


นางสาวนุสรา อาลัยผล
สมาชิกอบต.หมู่14


นายวิศรุทธ์ ปานแสง
สมาชิกอบต.หมู่15


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2564
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
2,788
เดือนที่แล้ว
3,502
ปีนี้
20,504
ปีที่แล้ว
12,050
ทั้งหมด
39,921
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
11/06/2564 86 48 2,788 3,502 20,504 12,050 39,921 3.239.59.31