ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-267141 อีเมล : info@obtsalaloy.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารรับชำระภาษี
facebook
นายเสกสันติ สินทรจันทร์
ปลัด อบต.ศาลาลอย


นางวรสุดา เป้าทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0935329328


นางปิยาณีย์ ตาบโกไสย
นักวิชาการศึกษา


นางสาวอรอุมา เนื่องมหา
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


นางสิรินทร ประสพเนตร์
นักวิเคราะห์ฯ


นางสาวจิตรา อยู่ผ่อง
นักพัฒนาชุมชน
โทร 062-5736355


-ว่าง-
นิติกร


นายวันชัย เกษรมาลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสิริรัตน์ บุญเดช
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)


นางจิระวดี สิ่งสม
ครู (คศ.1)


นางรุจิรา บุญประกอบ
ครู (คศ.1)


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายสมชาย ตรีนิตย์
ภารโรง


นายปรีชา มีเดชา
คนงานประจำรถขยะ


นายวัฒนา แสงจันทร์
คนงานประจำรถขยะ


นายอุดม บุญอุดมลาภ
พนักงานขับรถยนต์


นายจักรินทร์ เจริญหลาย
คนงาน


นายอนันต ไพรัตน์
คนงาน


นางสาววันเพ็ญ ธรรมกูล
แม่บ้าน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
362
เดือนที่แล้ว
3,621
ปีนี้
27,949
ปีที่แล้ว
12,050
ทั้งหมด
47,366
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
11/06/2564 22 52 362 3,621 27,949 12,050 47,366 18.206.12.157