ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-267141 อีเมล : info@obtsalaloy.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารรับชำระภาษี
facebook
นายเสกสันติ สินทรจันทร์
ปลัด อบต.ศาลาลอย


นายชูเกียรติ สังข์ศร
รองปลัด อบต.ศาลาลอย


นางสาวสมจิตร ดุเหว่าดำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางปิยาณีย์ ตาบโกไสย
นักวิชาการศึกษา


นางสาวอรอุมา เนื่องมหา
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


นางสิรินทร ประสพเนตร์
นักวิเคราะห์ฯ


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
นิติกร


นายวันชัย เกษรมาลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสิริรัตน์ บุญเดช
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)


นางจิระวดี สิ่งสม
ครู (คศ.1)


นางรุจิรา บุญประกอบ
ครู (คศ.1)


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายสุระศักดิ์ แย้มสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายสมชาย ตรีนิตย์
ภารโรง


นายปรีชา มีเดชา
คนงานประจำรถขยะ


นายวัฒนา แสงจันทร์
คนงานประจำรถขยะ


นายอุดม บุญอุดมลาภ
พนักงานขับรถยนต์


นายจักรินทร์ เจริญหลาย
คนงาน


นายอนันต ไพรัตน์
คนงาน


นางสาววันเพ็ญ ธรรมกูล
แม่บ้าน


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
2,288
เดือนที่แล้ว
1,781
ปีนี้
8,271
ปีที่แล้ว
12,050
ทั้งหมด
27,688
ไอพี ของคุณ
44.200.112.172
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
11/06/2564 34 87 2,288 1,781 8,271 12,050 27,688 44.200.112.172